De Delftse Tuin

Welkom op de site van Openbare Montessorischool De Delftse Tuin te Delft. Op deze site willen wij u informatie verstrekken over het Montessori onderwijs in het algemeen en de gang van zaken op onze school in het bijzonder. 

 

Wij hebben op dit moment alleen nog plaatsen voor kinderen geboren na 1 oktober 2021. 

Ideale minimaatschappij

De school zien wij als een ideale minimaatschappij waarin we werken met kinderen en leid(st)ers om de uitgangspunten van Maria Montessori (1870-1952) te verwezenlijken. 

In een veilige omgeving met als belangrijkste waarden: vertrouwen, respect, begrip, liefde en geduld kan het kind zich in vrijheid ontplooien tot een zelfstandige persoonlijkheid met een brede ontwikkeling. De visie van Montessori is in deze tijd nog steeds actueel en sluit aan bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs en de huidige voorschriften in de Wet Primair Onderwijs. De visie van Montessori krijgt op De Delftse Tuin in deze tijd een eigen uitwerking met behoud van de wezenlijke elementen. 

Zij toonde ons dat kinderen die in vrijheid mogen werken, opgroeien tot gelukkige mensen, die zich verantwoordelijk weten voor hun werk en die daardoor in staat zijn mee te bouwen aan een betere samenleving der mensen in vrede. Als Montessorischool hechten we grote waarde aan de vrijheid van kinderen om keuzen te maken. De vrije werkkeuze is belangrijk. De werkkeuze omvat de inhoud, de plaats, het tempo en de reflectie op het werk. Zo houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Respect en vertrouwen in de eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Het gaat er om dat kinderen de mogelijkheid hebben om zich op alle terreinen zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs dat hun kind volgt. Op school werken we hieraan en als deze uitgangspunten door ouders worden onderschreven en toegepast, groeit ieder kind, in onze visie, evenwichtig op. 

De Delftse Tuin is een sfeerrijke Montessorischool aan de Maria Duystlaan 2.