Interne begeleiding

Saskia de Groot is de intern begeleider bij ons op school. 

 

De IB-er richt zich vooral op het coördineren, organiseren en ondersteunen van zorgverbredingmaatregelen in de schoolorganisatie en het verbeteren van handelen van leerkrachten. De IB-er houdt zich bezig met signaleren, analyseren en oplossen van onderwijs leerproblemen en sociaal-emotionele problemen binnen de school en het bijhouden van het zorgdossier. De IB-er verzorgt ook de contacten met externe begeleiders en externe organisaties op het gebied van zorg. De IB-er houdt zich niet direct bezig met remediering van individuele kinderen, maar met het voorkomen van grotere problemen door het ondersteunen van collega’s. Iedere leerkracht is primair verantwoordelijk voor de kinderen in zijn/haar klas. Centraal staat daarom het verbeteren van het handelen van de leerkracht en wat er in de klas gebeurt: de organisatie, de leertaak, de instructie, het werken van de kinderen, de interactie tussen leerkracht en leerling, de inzet van de extra ondersteuning. Er wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs van de school door scholing in teamverband en het volgen van individuele cursussen.