Werkwijze MR indien MR leden individueel worden aangesproken

Als MR leden individueel worden aangesproken door ouders en/of leerkrachten over zaken die spelen, dan wordt in overleg met de indiener bepaald of het een MR aangelegenheid is of dat het een persoonlijk onderwerp is. Indien het een MR aangelegenheid is, wordt de vraag/opmerking besproken binnen de MR (mogelijk wordt gevraagd om de vraag/opmerking per email naar de secretaris te versturen). Indien het een persoonlijk onderwerp betreft, wordt gezamenlijk besproken  of de vraag/opmerking is overlegd met de betrokken persoon / directie. Als dit het geval is of als lastig wordt bevonden, dan adviseren wij om de vraag/opmerking formeel te sturen naar de MR. De MR zal de e-mail in behandeling nemen en vertrouwelijk behandelen.  
 
De MR is geen klachtenbureau. Natuurlijk zijn de MR leden bereid om te luisteren naar de ouders en hun eventuele klachten of opmerkingen. De meest effectieve manier om onderwijskundige zaken over uw kinderen of andere individuele zaken te bespreken is echter door direct contact op te nemen met de schoolleiding of de leerkracht.