Agenda

In de agenda is de planning van diverse activiteiten terug te vinden. Dit zijn zaken zoals schoolreisjes, verkeerslessen, voorstellingen, projectavonden, etc. die niet direct tot de dagelijkse activiteiten op school behoren. Ook de vakanties, vrije dagen en studiedagen staan erin. Gedurende het schooljaar kunnen er nog aanpassingen in de agenda doorgevoerd worden

Zoals op deze pagina te zien is, hebben beide locaties een eigen agenda met daarin de activiteiten die voor die locatie van toepassing zijn.