Ouderraad

De ouderraad (OR) is een onafhankelijke groep ouders en is een belangrijk aanspreekpunt voor ouders richting de school.
De OR bestaat uit betrokken ouders. Zij organiseren in samenspraak met de directie allerlei activiteiten naast en ondersteunend aan het basisonderwijs. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is de inzet van veel ouders nodig. Om ouderparticipatie te stimuleren heeft de OR dit praktisch doe-boekje gemaakt. Door duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn, hopen we dat er voor iedereen iets te doen is wat bij hem of haar past. De OR beheert de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage waar tal van activiteiten binnen de school mee gefinancierd worden en organiseert deze. Je kunt hierbij denken aan activiteiten zoals schoolreizen, werkweken, viering van feestdagen en culturele uitjes. De ouderraad zorgt voor de inkomsten en in overleg met de school-directie voor de verdeling van de het geld over de activiteiten. Alles wat voor ouders van belang is om te weten wordt besproken. De OR heeft ook een signalerende functie. Vragen van ouders kunnen naar voren gebracht worden. De bijeenkomsten van de OR (5 keer per jaar) zijn openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. In de kalender van Social schools staan de data en de link naar de de OR vergaderingen.