Schoolbrede projecten

Tweemaal per jaar (in het najaar en voorjaar) houden we een project door de hele school. De projecten passen in de drie jaarlijkse cyclus van kosmisch onderwijs.
Deze projecten hebben een duur van ongeveer zes weken en starten met een officiële opening voor de kinderen. Ter afsluiting van de projecten is er bij de meeste projecten een kijkavond voor de ouders en kinderen. De afsluiting is op een dinsdag of donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Die dag zijn de kinderen ‘s middags om 12.00 uur vrij.