Schoolbegeleiding en onderzoek

Het kan gebeuren dat er bij kinderen problemen geconstateerd worden, die we als school niet zonder hulp van deskundigen kunnen oplossen.

Dit kunnen leerprobleem zijn en/of gedragsproblemen. Na overleg met de ouders kunnen we een school begeleidings dienst of extern onderzoeks bureau inschakelen. Contacten verlopen dan altijd via de school. Als ouders kunt u er natuurlijk ook zelf voor kiezen uw kind te laten onderzoeken.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden tot schoolbegeleiding:

  • begeleiding van leerkrachten
  • observatie van leerlingen
  • uitgebreid onderzoek van leerlingen
  • scholing van teamleden
  • organisatie van studiedagen voor het team
  • begeleiding van veranderings-processen