Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Er is een wet in voorbereiding die gebruik van een meldcode door professionals verplicht stelt. Zo moet een meldcode een veelgebruikt hulpmiddel worden om mishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. Het kabinet streeft ernaar deze wet op 1 januari 2012 in te voeren.

Uit onderzoek blijkt dat professionals die een meldcode gebruiken gemiddeld drie keer zo vaak handelen wanneer een kind in de knel zit. Daarnaast is bekend dat een kind in de meeste gevallen al langer dan een jaar mishandeld en/of verwaarloosd wordt wanneer de melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling binnen komt. Dit zijn redenen om de meldcode verplicht te stellen in de volgende sectoren kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke opvang, gezondheidszorg, jeugdzorg, justitie en politie.

Een meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 werken wij met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Klik hier om deze meldcode te downloaden.