Taakverdeling binnen de MR

De voorzitter van de raad heeft onder meer als taak om de orde te bewaken tijdens de MR-vergadering en in overleg met de secretaris de agenda’s op te stellen. Ook is de voorzitter de eerste contactpersoon van de MR richting het bevoegd gezag en betrokkenen op school. Het is gebruikelijk dat de voorzitter een ouder is.

 

De secretaris richt zich vooral op de zorg voor een goede interne structuur van de raad. Hiermee wordt bedoeld dat de secretaris ervoor zorgt dat de agenda en stukken voor vergaderingen op tijd verstuurd worden, dat vergaderingen genotuleerd worden en het archief wordt bijgehouden. Ook fungeert de secretaris als het geheugen van de raad, door ervoor te zorgen dat eerder ingenomen standpunten worden betrokken bij nieuwe discussies.