Informatie voor ouders

Op de Montessorischool De Delftse Tuin zijn ouders betrokken en zetten zich in voor de school. Naast het leren lezen en rekenen voeden we samen kinderen op tot evenwichtige, zelfstandige, verantwoordelijke en sociale persoonlijkheden. Ouders kunnen dit niet zonder de school en de school kan dit niet zonder de ouders! Vanuit de Montessori gedachte is een brede ontwikkeling heel belangrijk. Om die reden worden op onze school heel veel activiteiten aangeboden. Dit is alleen mogelijk als zoveel mogelijk ouders hier, binnen hun mogelijkheden en interesses, aan bijdragen. Zeker als je kind hier pas op school gekomen is, kan het lastig zijn een idee te krijgen welke activiteiten er ontplooid worden en waarvoor hulp nodig is. Vandaar dat de ouderraad dit document heeft opgesteld om je een overzicht te geven van alle activiteiten waarvoor ouderparticipatie gewenst is. Ook de school zelf organiseert zaken naast het lesprogramma waarvoor de hulp van ouders hard nodig is. Wij hopen dat je geïnteresseerd raakt in de vele mogelijkheden van ouderparticipatie en enthousiast je steentje bij wil dragen aan onze fantastische school. Door jouw deelname raak je nauw betrokken bij het reilen en zeilen op onze school en je kind zal het leuk vinden als je op school komt helpen.