Stichting Vrienden Jan Vermeerschool

Het doel van de Stichting Vrienden is om via donaties van ouders, subsidies en acties extra geld in te zamelen om nog meer dingen  voor de school mogelijk te maken. Door het werven van fondsen is een aantal leuke activiteiten op de school mogelijk geworden, zoals muziek- en dansprojecten. Maar ook de aanschaf van specifieke materialen voor de school. Ook krijgt de school jaarlijks €250,- om vrij te besteden en doneert de stichting ieder jaar 500,- aan de ouderraad. Daarmee wordt al jaren het jaarboek bekostigd dat u waarschijnlijk ook heeft ontvangen bij de kennismaking met de school. De Stichting Vrienden werkt nauw samen met het lerarenteam en de ouderraad om de acties en de bestedingsdoelen zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de school. Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit 2 ouders van de school en de directie. 

 

Het stichtingsbestuur heeft de volgende samenstelling:

  • Penningmeester Thomas Tolsma (Raam)
  • Lid Haukit Yu (Raam)
  • Lid Barber Brinkman (MD) 
  • Lid Coen van Kraneneburg (MD)
  • Lid team Karin Keizer (Raam)
  • Lid team Bianca Winolts (MD)

 

Contactinformatie

Email : directie-md@jan-vermeer.nl 

In persoon : je kunt alle leden van de stichting aanspreken op het schoolplein

Bijdragen?

Mocht u een extra bijdrage over willen maken, dan kan dat op

Gironummer NL14INGB0009396740

t.n.v. Stichting Vrienden Jan Vermeerschool, Delft.

U kunt ook periodiek een klein bedrag overmaken.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.