Stichting Vrienden Jan Vermeerschool

In juli 2002 werd naar aanleiding van de beperkte financiële middelen van de ouderraad de stichting Vrienden Jan Vermeerschool opgericht.
Het doel van de stichting is om via donaties van ouders, subsidies en acties geld in te zamelen om extra's voor de school mogelijk te maken. Als rechtspersoon kan het bestuur fondsen benaderen. Jaarlijks wordt er in een brief om een donatie van de ouders gevraagd.

Ieder bedrag is natuurlijk welkom, kleiner of groter. De stichting werkt nauw samen met de het team om de acties en de bestedingsdoelen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat er leeft en nodig is in de school.

 

De eerste actie van de stichting  in 2002 was een Wenskaartenproject. Van de opbrengst is voor de school een geluidsinstallatie aangeschaft. 

 

Van de giften van ouders is er voor elke klas €100,- te besteden voor culturele activiteiten, iedere locatie krijgt €250,- om zelf te besteden. De stichting betaalt jaarlijks de helft van de kosten van het jaarboek, de andere helft wordt door de ouderraad betaald.

 

Op ons wensenlijstje staat verder de jaarlijkse muziek-,dans- of culturele dag, maar ook geld voor tablets, nieuwe kasten, voor muzieklessen en voor de aanschaf van nieuwe Montessori-materialen.

 

Op deze manier probeert de stichting, naast de vrijwillige ouderbijdrage, het onderwijs aan uw kind op de Jan Vermeerschool met behulp van extra financiële ondersteuning te verrijken.

 

Het stichtingsbestuur heeft de volgende samenstelling:

  • Penningmeester Thomas Tolsma (Raam)
  • Lid Haukit Yu (Raam)
  • Lid Barber Brinkman (MD) 
  • Lid Coen van Kraneneburg (MD)
  • Lid team Karin Keizer (Raam)
  • Lid team Bianca Winolts (MD)

 

Contactinformatie

Email : directie-md@jan-vermeer.nl 

In persoon : je kunt alle leden van de stichting aanspreken op het schoolplein

Bijdragen?

Mocht u een extra bijdrage over willen maken, dan kan dat op

Gironummer NL14INGB0009396740

t.n.v. Stichting Vrienden Jan Vermeerschool, Delft.

U kunt ook periodiek een klein bedrag overmaken.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.