Burgerschapsvorming

Burgerschap is werken aan sociale competentie en aandacht voor waarden, normen, democratie en de openheid naar de samenleving. Burgerschapsvorming valt in het Montessorionderwijs voor een groot deel in het kosmisch onderwijs.
Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en derhalve onderling afhankelijk is. Kinderen leren de ordening van de dingen uit hun omgeving kennen en onderzoeken. Door ons kosmisch onderwijs moet bij kinderen het inzicht ontstaan, dat de feiten en verschijnselen waar ze mee te maken hebben, nooit als losse fragmenten bestaan maar als delen van een groter geheel.

 

Er moet zich bij kinderen een brede kijk op deze gehelen ontwikkelen, waaruit tenslotte een visie op de wereld en het wereldgebeuren kan voortvloeien. De kinderen moeten de verbanden leren zien in situaties die verwondering en bewondering opwekken. Kinderen leren hun omgeving te waarderen, respecteren en hoe daar zorgvuldig mee om te gaan. De opgedane kennis maakt kinderen ook moreel verantwoordelijk om deze kennis in te zetten voor de wereld om hen heen.

 

Ook bij de lessen Humanistisch Vormings Onderwijs is er naast het werken aan sociale competentie aandacht voor waarden, normen, democratie en de openheid naar de samenleving.

 

Wij hebben als doel dat de kinderen als zelfstandige, verantwoordelijke en vrije wereldburgers onze montessoribasisschool verlaten.

 

Dit doen wij door de volgende uitgangspunten uit de montessorivisie gestalte te geven:

Opvoeding: Legt de basis voor goed burgerschap

Individueel onderwijs: In het montessorionderwijs streven wij naar het opvoeden tot een autonoom, handelend mens die zijn verantwoordelijkheden inzet voor mens en maatschappij.

Gevoelige perioden: De school en de klas, die wij zien als minimaatschappij, is de plaats waar het kind de mogelijkheid heeft om te oefenen met burgerschap en integratie.

Vrijheid: vrijheid x zelfstandigheid = verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid: Montessorionderwijs heeft vredesopvoeding als doel en biedt kinderen verantwoordelijk te zijn als medeburger op school en in de wereld daarbuiten.

Voorbereide omgeving: Heterogene groepen> Het innemen van je eigen plek in de groep en het positief actief deelnemen aan die groep. (diverse rollen en posities door de jaren heen in een bouw)

Leraar: Heeft een voorbeeldfunctie en vormt het kader voor normen en waarden.

Onderwijs: Het doel is dat het kind door middel van kennis, houding en vaardigheden bewust positie kan kiezen. Het montessorionderwijs gaat daarbij uit van de grootst mogelijke gehelen.