Werkstukken

In het laatste jaar van de middenbouw, in groep 5, maken de kinderen een eerste werkstuk. Hierbij leren ze aan dehand van de dierenbak hoe een werkstuk gemaakt wordt. In de bovenbouw maken de kinderen 2 werkstukken per schooljaar.
De keuze van het onderwerp voor een werkstuk komt tot stand in overleg met de leerkracht. De midden- en bovenbouw kennen werkstukken over verplichte onderwerpen en vrije onderwerpen. Kinderen werken thuis en op school aan deze werkstukken. Als afronding presenteren de kinderen vaak het werkstuk aan de klas. De leerkracht houdt de registratie bij van de werkstukken waarmee de kinderen bezig zijn en noteert wanneer en hoe de afronding heeft plaatsgevonden.