Activiteiten

Montessorischool De Delftse Tuin en Kinderopvang De Lange Keizer organiseren samen een activiteiten aanbod.
Wij willen samen als brede school dagarrangementen aanbieden waarin kinderen gedurende de hele dag van 8.15 tot 18.00 uur kunnen zijn. Daarbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen in de huidige en toekomstige samenleving maar tegelijkertijd worden de kinderen meer rust en regelmaat geboden in de indeling van hun dag bij onderwijs en opvang, terwijl die dag toch gevuld is met naar keuze sportieve, culturele of creatieve activiteiten.

De term dagarrangement wordt gedefinieerd als:

“Een samenhangend en doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en sport-, welzijns en culturele activiteiten, dat nieuwe oplossingen biedt voor ouders om arbeid en zorg te combineren en bijdraagt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en waar kinderen en ouders op basis van behoefte en eigen keuze gebruik van kunnen maken.”


Er is ook een kort filmpje gemaakt om een indruk te krijgen van de dagarrangementen op Montessorischool De Delftse Tuin.

Wij hopen dat veel kinderen met veel plezier gebruik zullen maken van activiteiten en dat het ouders (op termijn) zal ontlasten in het halen en brengen naar sport, dans, muziek en creatieve clubjes.